Payday Loans
Patakok, folyók élővilága

Patakmedrek kialakításának hatása az élővilágra.

 

Kisfilmem természetes állapotú hegylábi patakokról

 

"A falun át kanyargó bájos patakocska vizét csövekben elvezetik, medrét kiegyenesítik és befedik, és íme, készen is van, a csevegő patakocskából egy csúnya, jellegtelen elővárosi utca lett."
Konrad Lorenz

 

Patak - mindenkinek mást jelent ez a szó. A természetet kevéssé ismerő városi embernek a településen átfolyó, legtöbbször kibetonozott medrű vízfolyást, melyben legtöbbször halak is láthatóak szép számmal. És amely áradáskor még így szabályozott mederbe terelve is veszélyeztetheti a közelében élők házait. A természetet ismerő abban gyakrabban megforduló embereknek pedig erdő mélyén csörgedező, hűvös vizecskét a mohával benőtt kövekkel és fagyökerekkel, pici vízesésekkel, zubogókkal. Melyben ajándékszámba menő nagy élmény megpillantani egy-egy halacskát, falombbal árnyékolt, kövekkel, ágakkal szabdalt medrében. A mezőn járó embernek a szántóföldek között kanyargó, fákkal övezett, nádas szélű vizecskét, melyben gyermekkorában arasznyi halakat fogott. Ez utóbbiak nagyobb esők után folyóvá dagadva sem veszélyeztetnek semmit, csak egy kicsivel több földet és avart mosnak el a szélükről.
A középhegységi patakok hegylábi szakasza természetes állapotban változatos hidrológiai és geomorfológiai paraméterekkel jellemezhető egységekből áll. Ezen egységek két,jól elkülönülő típusa a gázló és a medence élőhely-egységek. A sekély, gyors folyású, durvább aljzat összetételű (nagyobb kavicsok, kövek) szakaszokat nevezzük gázlónak, a mélyebb, lassúbb folyású, finomabb aljzatösszetétellel (homok, apró kavics) jellemezhető szakaszokat hívjuk medencének. A jellegzetes gázló és medence élőhely-foltok kialakulása a változatos aljzat összetételű és nagy vízhozam ingadozással jellemezhető vízfolyásokra jellemző. Patakokban egy-egy nagyobb akadály (pl. vízbe dőlt fa, fák gyökérzete, szikla stb.) is hozzájárulhat gázló és medence foltok kialakulásához. A fák jelenléte a vízpart mellett kiemelkedően fontos a part és a meder stabilizálásában, a gázló-medence szerkezet kialakításában. Lombkoronájuk megakadályozza a víz túlzott felmelegedését. A vízparti fák gyökérzetük révén mikroélőhelyet, lehulló leveleik, ágaik pedig emellett táplálékot biztosítanak számos élőlénycsoport számára. Ezek a tényezők fontos szerepet töltenek be a vízfolyások élőlényközösségének változatosságában. A településeken áthaladó patakok medrét árvízvédelemi okoból többnyire jelentősen átalakítják. Az átalakított patakmedrek oldalfala és aljzata sima, mélységi viszonyaik néhány bukótól eltekintve egyenletesek. A hidaknál, átereszeknél kialakított bukóknál a víz esése rendszerint magas, 20-50 cm. Ezeken az akadályokon a halak többsége nem képes áthatolni, így hosszirányú vándorlásuk akadályozva van. Nem tudják a felsőbb szakaszokon található ideális szaporodóhelyeiket elérni.

 

A halak számára átjárhatatlan áteresz egy híd alatt

 

 

A nyári aszálykor jelentkező kritikusan alacsony vízszintnél jóval kisebb az élőhelyválasztási lehetőségük. Partszélükről a bokrok, fák és azok belógó gyökérzete hiányzik. Árnyék hiányában a napsütés jobban felmelegíti a vizüket az érzékenyebb állatfajok tűréshatáránál. Nem, vagy csak kis számban találhatóak meg bennük nagyobb kövek, behullott ágak. Kevesebb búvóhely és megtapadási felület áll így az élőlények rendelkezésére. Az ízeltlábúak száma nagyon csekély az ilyen vizekben, ami a halak egyik fő tápláléka. Másik fő táplálék összetevő az algák, amelyeknek rendszerint kedveznek ezek a viszonyok, különösen ha némi nitrát és foszfát szennyezést is kap a településen áthaladó patak, ami gyakori. Így az itt élő halak szegényes és egyoldalú táplálékra vannak utalva, a melegebb vízben gyorsuló anyagcseréjükkel együtt ez rossz kondíciót eredményez. A nagyobb áradások szinte kiseprik az ilyen medret, élőt élettelent egyaránt. Az újranépesülés az említett viszonyok közt több időt vesz igénybe, mint egy természetes medencés-gázlós szerkezetű középhegységi patak esetében.

 

Átalakított patakmeder, a lehető legrosszabb kialakításban.

 

 

Egy kis halászgatással bárki meggyőződhet arról, amit a halfaunisztikai kutatások is kimutatnak: az árvízvédelmi szempontok alapján átalakított patakok élővilága az előbb említett okok miatt sokkal szegényebb. Sok halfaj és alsóbbrendű állat nem találja meg az életfeltételeit. A nagyobb ökológiai tűréshatárúú, és emiatt ma gyakorinak számító fajok szaporodnak el, sokszor idegenhonos, inváziószerűen terjedő halfajokkal vegyesen. A búvóhelyek hiánya, és a napsütötte víz miatt úgy tűnhet, sok hal van az ilyen vizekben. Az igazság az, hogy néhány tág tűréshatárú faj alkotja a faunát, gyakran nem őshonos fajokkal keveredve. Amellett, hogy élővilágunk megőrzése mindenki számára fontos kellene hogy legyen, az Európai Unió érvényben lévő Víz keretirányelve szerint a különböző víztesteket jelenlegi állapotuktól függően “jó ökológiai állapotba” kell helyezni 2015-ig. Az előírás kifejezetten ökológiai és komplex szemléletű, tehát a vízminőség, az élővilág és a medermorfológia együtt áll a középpontjában. A patak-revitalizáció során a természetes állapotot kellene helyreállítani, melynek ismérvei: a patak hossz-szelvény menti átjárhatósága, a mederviszonyok változatossága a tér mindhárom irányába, a meder és a part ökológiai egysége, a megfelelő vízminőség, valamint a megfelelő vízhozam biztosítása. együttes eredménye a változatos, őshonos élővilág megjelenése. A patak-revitalizációt a kisvízfolyások jelenlegi, ha nem is teljesen halott, de sajnos sok esetben erősen rontott (degradált) állapota  önmagában is indokolja. Az Európai Unió érvényben lévő Víz keretirányelve szerint a különböző víztesteket jelenlegi állapotuktól függően “jó ökológiai állapotba” kell helyezni 2015-ig. Természetvédelmi szervezetektől, civil egyesületektől számos tanulmány, és ennek nyomán ajánlás érkezett ritka, értékes faunát mutató patakjaink revitalizációjára.

 11_vizek_halak

 

További képek patakokról és halakról

 

Ha fotóimat fel szeretnéd használni, kérlek értesíts!

Lehetőség van a képek megrendelésére, nagy felbontású formátumban. Részletek a Kapcsolat menüpontban.

powered by joomla  -  design & script Morgos 2010